Sigorta Hukuku

Özellikle maddi veya cismani zararlı kazalar neticesinde aracınızda meydana gelen değer ve kazanç kayıpları ile hasar onarım fark bedeline ilişkin sigorta şirketleri ile Sigorta Tahkim Komisyonu´na yapılan başvuruların takibi, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarından doğan destekten yoksun kalma, geçici veya sürekli iş göremezlik, tedavi masrafları, tazminat vb. talepler ile manevi tazminat taleplerinin takibi ve tahsili hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Whatsapp